Ścieżka:

Kwartalna stopa przyrostu UFK - Aegon Gwarantowany w Q2 2020

6 marca 2020

Informujemy, że Zarząd Aegon Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwalił Kwartalną Stopę Przyrostu Wartości Jednostki Uczestnictwa w UFK – Aegon Gwarantowany (PLN) w II kwartale 2020 roku na poziomie 0,25% w skali roku.