Ścieżka:

Kwartalna stopa przyrostu UFK - Aegon Gwarantowany w Q3 2019

12 czerwca 2019

Informujemy, że Zarząd Aegon Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwalił Kwartalną Stopę Przyrostu Wartości Jednostki Uczestnictwa w UFK – Aegon Gwarantowany (PLN) w III kwartale 2019 roku na poziomie 0,25% w skali roku.