Ścieżka:

Aegon na świecie

Aegon jest jedną z czołowych firm na świecie oferujących ubezpieczenia na życie, programy emerytalne i usługi z zakresu zarządzania aktywami.

Historia Aegon rozpoczęła się ponad 170 lat temu, jednak Grupa Aegon w obecnym kształcie powstała w 1983 roku w wyniku połączenia dwóch holenderskich firm ubezpieczeniowych: AGO i Ennia.

Dziś Aegon jest jedną z 10 największych firm ubezpieczeniowych na świecie. Oferuje ubezpieczenia na życie, produkty emerytalne i inwestycyjne. Grupa działa również w segmencie ubezpieczeń wypadkowych, uzupełniających ubezpieczeń zdrowotnych oraz ubezpieczeń majątkowych.

Aegon działa w ponad 20 krajach w Europie, Azji i obu Amerykach. Główne globalne marki należące do Grupy to Aegon i Transamerica, a także Aegon Asset Management, Blue Square Re i Transamerica Ventures. Ponad 28 tysięcy pracowników Aegon na całym świecie pracuje nad tym, by pomóc 26 milionom klientów firmy wziąć odpowiedzialność za swoją przyszłość finansową.

Na koniec 2017 roku Aegon zarządzał portfelem inwestycji własnych oraz klientów wartym około 817 mld euro.

Notowany na giełdach w Amsterdamie i Nowym Jorku Aegon utrzymuje wysokie oceny trzech największych agencji ratingowych.

Więcej o Aegon