Ścieżka:

Odpowiedzialność korporacyjna

W sprawach finansowych nie ma nic ważniejszego niż zaufanie.

Dlatego w naszych kontaktach z Klientami i Partnerami Biznesowymi stawiamy na długotrwałe relacje oparte na odpowiedzialności i szacunku. Dzięki temu codziennie udowadniamy, że zasługujemy na to by opiekować się Twoją przyszłością.

Jako duża korporacja staramy się wykorzystać nasze możliwości niesienia pomocy potrzebującym. Na całym świecie wspieramy różnego rodzaju ważne społecznie inicjatywy. Nasi pracownicy poświęcają swój czas i siły, działając jako wolontariusze na rzecz potrzebujących. Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. bierze udział w działaniach charytatywnych.

Do tej pory pomogliśmy:

 • Specjalnemu Ośrodkowi Wychowawczemu w Katowicach
 • Stowarzyszeniu SOS Wioski Dziecięce – wiosce w Siedlcach i wiosce w Karlinie
 • Stowarzyszeniu „mali Bracia Ubogich” zajmującemu się pomocą osobom starszym (oddział w Lublinie)
 • trzem placówkom wychodzenia z bezdomności MARKOT:
  - Osadzie dla Osób Bezdomnych w Wilczyskach
  - Domowi dla Samotnych Matek z Dziećmi w Zgorzelcu
  - Lublinieckiemu Centrum Pomocy Bliźniemu w Lublińcu
 • Fundacji na rzecz pomocy dzieciom z Grodzieńszczyzny
 • Stowarzyszeniu Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa „Bardziej Kochani”
 • Środowiskowemu Ognisku Wychowawczemu TPD w Warszawie na Pradze Północ
 • Świetlicy Środowiskowej w Suwałkach
 • Domowi Dziecka nr 9 im. L.A. Ciołkoszów w Warszawie
 • Stowarzyszeniu "Pomocni Ludziom - Rucewo" im. Zenona Noconia