Ścieżka:

Składki

Składka do OFE to część składki na ubezpieczenie emerytalne pochodząca ze składki ubezpieczonego, odprowadzana przez ZUS do Funduszu.

Począwszy od maja 2011 r. wysokość składek przekazywanych do otwartych funduszy emerytalnych zmniejszyła się z 7,3% do 2,3% wynagrodzenia brutto. Pozostałe 5% było zapisywane na specjalnym subkoncie każdego ubezpieczonego w ZUS.

Tabela wysokości składek przekazywanych do OFE oraz na subkonta w ZUS:

Rok Część składki odkładanej na subkoncie w ZUS Część składki przekazywanej do OFE
2011 5,00% 2,30%
2012 5,00% 2,30%
2013 4,50% 2,80%
styczeń 2014 4,20% 3,10%
od lutego 2014 4,38% 2,92%

Otwarte Fundusze Emerytalne pobierają opłatę z tytułu uczestnictwa w funduszu od każdej przekazanej przez ZUS składki. Aktualnie opłata ta wynosi maksymalnie 1,75%.
Składka przekazana przez ZUS do Aegon OFE po potrąceniu opłaty jest przeliczana na jednostki rozrachunkowe.

Czym jest jednostka rozrachunkowa?
Jednostka rozrachunkowa to umowna jednostka udziału w wartości aktywów netto funduszu. Wartość jednostki rozrachunkowej jest wyliczana codziennie. Pierwsze składki, jakie wpłynęły do funduszy w 1999 roku zostały przeliczone na jednostki rozrachunkowe przy wartości jednostki równej 10 zł. Wzrost wartości jednostki rozrachunkowej oznacza wzrost wartości oszczędności członków funduszy.

Informacja roczna
Raz w roku przekazujemy naszym Klientom informację zawierającą wykaz składek, które ZUS przekazał na rachunek w Aegon OFE w ciągu minionego roku. Jeśli potrzebujesz pomocy przy odczytaniu tej informacji zobacz tu:

Jak czytać roczną informację

Reklamacje dotyczące składek
Jeśli stwierdzisz brak jakiejś ze składek lub jej nieprawidłową wysokość możesz złożyć reklamację w ZUS - niestety OFE nie może zrobić tego za Ciebie.

Zanim złożysz reklamację spróbuj jednak ustalić przyczynę takiej sytuacji, ponieważ brak składek na rachunku w funduszu może mieć różne przyczyny.

Składki nie są przekazywane przez ZUS do OFE, jeżeli:

  • przebywałeś na zwolnieniu lekarskim,
  • przekroczony został limit odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne, powyżej którego pracodawca nie przekazuje składek do ZUS – limit to 30-krotność średniego miesięcznego wynagrodzenia:
Rok Maksymalna roczna wysokość wynagrodzenia podlegająca ubezpieczeniu emerytalnemu Maksymalna roczna wysokość składki do OFE
2020 156 810,00 zł 4 578,85 zł
2019 142 950,00 zł 4 174,14 zł
2018 133 290,00 zł 3 892,07 zł
2017 127 890,00 zł 3 734,39 zł
2016 121 650,00 zł 3 552,18 zł
2015 118 770,00 zł 3 468,08 zł
2014 112 380,00 zł 3 298,36 zł
2013 111 390,00 zł 3 118,92 zł
2012 105 780,00 zł 2 432,94 zł
2011 100 770,00 zł 7 356,21 zł
2010 94 380,00 zł 6 889,74 zł
2009 95 790,00 zł 6 992,67 zł
2008 85 290,00 zl 6 226,17 zł
2007 78 480,00 zł 5 729,04 zł
2006 73 560,00 zł 5 369,88 zł
2005 72 690,00 zł 5 306,37 zł
2004 68 700,00 zł 5 015,10 zł
2003 65 850,00 zł 4 807,05 zł
2002 64 620,00 zł 4 717,26 zł
2001 62 940,00 zł 4 594,62 zł
2000 54 70,00 zł 3 998,94 zł
1999 50 375,22 zł 3 677,39 zł

Przyczyna nieprzekazywania składek przez ZUS do OFE może też wynikać z:

  • braku zgłoszenia pracownika do ZUS przez pracodawcę – sprawdź, czy pracodawca zgłosił Cię do ubezpieczenia społecznego;
  • błędów w Twoich danych na zgłoszeniu do ZUS przez pracodawcę – sprawdź swoje dane na druku RMUA, który powinieneś otrzymać od pracodawcy. Jeśli dane: imię, nazwisko, PESEL lub nr dokumentu tożsamości są niepoprawne lub nieaktualne, poproś pracodawcę o zgłoszenie korekty danych do ZUS;
  • błędów w Twoich danych w OFE – sprawdź swoje dane w Aegon OFE, np. na ostatnio otrzymanej rocznej informacji o składkach lub telefonicznie dzwoniąc na Infolinię. Jeśli Twoje dane: imię, nazwisko, PESEL lub nr dokumentu tożsamości są niepoprawne lub nieaktualne, popraw je. Skorzystaj z naszego formularza:
    Formularz Z2
  • nieopłacenia składek na ubezpieczenie społeczne przez Twojego pracodawcę – poproś pracodawcę o aktualny druk RMUA.

Jeśli sprawdziłeś wszystkie powyższe punkty i uważasz, że ZUS nie przekazał do OFE jakiejś składki lub przekazał ją w niewłaściwej wysokości, możesz wysłać formularz reklamacyjny do swojego Oddziału lub Inspektoratu ZUS.

Formularz reklamacyjny

Jeśli chcesz otrzymać informacje o wartości środków zgromadzonych w Aegon OFE, możesz zrobić to korzystając z:

  • Infolinii (801 218 218 lub +48 22 640 48 48), gdzie przez całą dobę dostępny jest serwis automatyczny oraz w godz. 8-18 kontaktując się z konsultantami Aegon OFE lub
  • OFE Rachunku, gdzie znajdziesz wszystkie informacje o poszczególnych transakcjach na Twoim rachunku w Funduszu.