Ścieżka:

Aegon Program na Życie - ubezpieczenie na życie

Aegon Program na Życie to kompleksowe rozwiązanie, które gwarantuje kapitał na przyszłość, ochronę Ciebie i Twoich bliskich.

Korzyści

- Gwarantowana wysokość wypłaty na zakończenie umowy

- Ochrona Twego życia i zdrowia, a także zabezpieczenie Twoich bliskich

To ubezpieczenie na życie i dożycie, które składa się z 2 modułów. Moduły kapitałowy pozwala zabezpieczyć kapitał na przyszłość i chroni na wypadek śmierci

Moduł ochronny dodatkowo zabezpiecza Ciebie na wypadek różnych nieprzewidzianych zdarzeń losowych, w tym: 30 poważnych zachorowań, ponad 300 operacji medycznych, trwałego inwalidztwa i pobytu w szpitalu. Zakres tej ochrony możesz dowolnie rozszerzyć, by jeszcze lepiej dopasować go do swoich potrzeb.Możesz zdecydować o podziale składki, korzystając z jednej z 3 dostępnych opcji.

Decydujesz, na jak długo chcesz zawrzeć umowę – może to być 5, 10, 15 lub 20 lat. Gdyby zaszła konieczność rezygnacji z umowy w trakcie jej trwania, wartość wypłaty kapitału w każdym roku masz podaną na polisie.
Możesz też wybrać częstotliwość opłacania składki – raz na miesiąc lub w cyklu rocznym.

 

Jeśli jesteś zainteresowany naszym produktem, skontaktuj się z nami!
Zadzwoń na infolinię 801 300 900 lub wypełnij formularz kontaktowy.

Jeżeli:

  • poszukujesz rozwiązania, które łączy w sobie możliwość gromadzenia kapitału, ochrony życia i zdrowia,
  • chcesz dopasować zakres ochrony do Twoich potrzeb,
  • lubisz przejrzyste i uczciwe zasady,
  • to Aegon Program na Życie jest właśnie dla Ciebie.

 

Dlaczego warto?

  • Gromadzisz kapitał na przyszłość, a w momencie, gdyby Ciebie nagle zabrakło, Twoi bliscy mają zapewnioną ochronę w gwarantowanej wysokości już od pierwszego dnia po zawarciu umowy.
  • Dodatkowo chronisz siebie na wypadek poważnego zachorowania, pobytu w szpitalu, operacji medycznych lub innych nieszczęśliwych wypadków.
  • Wszystkie opłaty są wymienione w polisie. Gdyby zaszła konieczność rezygnacji z umowy w trakcie jej trwania, wartość wypłaty kapitału w każdym roku masz podaną na polisie.
 

Pełna lista dostępnych świadczeń, zasady ustalania wysokości składki, wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności, informacje o opłatach oraz szczegółowe informacje dotyczące Aegon Program na Życie są zawarte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, Ogólnych Warunkach Dodatkowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym, Regulaminie UFK i załącznikach do nich.

Inwestowanie w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym ponoszonym przez Klienta, co może prowadzić do uzyskania gorszych wyników niż zakładane lub poniesienia strat. Towarzystwo ani zarządzający nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.

Infolinia

Infolinia

Połącz się z
Infolinią Aegon

801 300 900
+48 22 592 10 00
Zadzwoń

Wyślij e-mail

Potrzebujesz
więcej
szczegółów?


Umów się

z naszym Przedstawicielem

Infolinia

Infolinia

Połącz się z
Infolinią Aegon

801 300 900
+48 22 592 10 00
Zadzwoń

Wyślij e-mail

Potrzebujesz
więcej
szczegółów?


Umów się

z naszym Przedstawicielem