Ścieżka:

Aegon Bezpieczni Bliscy - ubezpieczenie na życie

Dzięki temu ubezpieczeniu na życie chronisz Twoich bliskich przed skutkami nieszczęść, które mogą się przydarzyć każdemu.

Korzyści

  • Elastyczność pozwalająca dobrać okres ochrony do indywidualnych potrzeb
  • Świadczenie ubezpieczeniowe nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn
  • Wysokość świadczenia sięgająca nawet 1 000 000 złotych

Indywidualny czas i okres opłacania składki

Wysokość składki zależna jest między innymi od:

  • wybranej wysokości świadczenia z tytułu śmierci,
  • wieku ubezpieczonego,
  • okresu ubezpieczenia,
  • częstotliwości opłacania składki.

W trakcie trwania umowy możesz zmienić częstotliwość opłacania składki.

 

Okres ochrony dopasowany do Ciebie

Okres ubezpieczenia możesz dopasować do swoich potrzeb. Umowę możesz zawrzeć na okres 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 albo 40 lat, jednak nie dłuższy, niż do końca roku polisowego w którym Ubezpieczony ukończy 69. rok życia.

Świadczenie sięgające nawet 1 000 000 zł

Minimalna wysokość świadczenia z tytułu śmierci wynosi 50 000 zł. Maksymalna wysokość świadczenia z tytułu śmierci może osiągnąć 1 000 000 zł.

Dodatkowa ochrona ubezpieczeniowa

Możesz zawrzeć dodatkowe ubezpieczenia opłacane odrębną składką. Dzięki temu ochrona ubezpieczeniowa będzie pełniejsza. Zobacz więcej na temat umów dodatkowych.

Korzyści podatkowe

Świadczenie ubezpieczeniowe nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn ani podatkiem dochodowym.

Czy zastanawiałeś się za co będzie żyć Twoja rodzina kiedy, w razie Twojej śmierci, zostaniecie pozbawieni znacznej części pieniędzy, którymi do tej pory mogliście dysponować? Co się stanie z kredytami i innymi zobowiązaniami, których spłaty wspólnie się podjęliście? Dzięki naszemu programowi i świadczeniu sięgającemu nawet 1 000 000 złotych możesz zapewnić im pewną i bezpieczną przyszłość finansową.

Program pozwala Ci zabezpieczyć finansowy byt Twoich bliskich w wypadku Twojej śmierci.
Żeby przystąpić do programu, musisz mieć co najmniej 18 i nie więcej niż 64 lata.

 
Infolinia

Infolinia

Połącz się z
Infolinią Aegon

801 300 900
+48 22 592 10 00
Zadzwoń

Wyślij e-mail

Potrzebujesz
więcej
szczegółów?


Umów się

z naszym Przedstawicielem

Przydatne dokumenty:

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Infolinia

Infolinia

Połącz się z
Infolinią Aegon

801 300 900
+48 22 592 10 00
Zadzwoń

Wyślij e-mail

Potrzebujesz
więcej
szczegółów?


Umów się

z naszym Przedstawicielem