Kwartalna stopa przyrostu UFK - Aegon Gwarantowany w Q3 2021 r.

Informujemy, że Zarząd Aegon Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwalił Kwartalną Stopę Przyrostu Wartości Jednostki Uczestnictwa w UFK – Aegon Gwarantowany (PLN) w III kwartale 2021 roku na poziomie 0 proc. w skali roku.