Zmiany w politykach inwestycyjnych subfunduszy Franklin Templeton

Informujemy, że w marcu 2023 roku zmieniają się polityki inwestycyjne subfunduszy Franklin Templeton Investment Funds:

  • Templeton Asian Growth Fund (zmiana od 8 marca 2023 r.),
  • Templeton China Fund (zmiana od 8 marca 2023 r.),
  • Franklin India Fund (zmiana od 10 marca 2023 r.).

Zmiany dotyczą poniższych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK):

KOD FUNDUSZU NAZWA UFK
FTI070USD UFK - Templeton Asian Growth (USD)
FTI114USD UFK - Templeton China (USD)
FTI137EUR UFK - Templeton Asian Growth (EUR)
FTI139EUR UFK - Franklin India (EUR)
FTI140USD UFK - Franklin India (USD)
FTI227PLN UFK - Franklin India (PLN-hedged)
FTI232PLN UFK - Templeton Asian Growth (PLN-hedged)
FTI285EUR UFK - Templeton Asian Growth (EUR-hedged)

Co się zmienia?

  • W przypadku Templeton Asian Growth Fund oraz Franklin India Fund poszerzają się ich możliwości inwestycyjne - fundusze będą mogły inwestować do 5% swoich aktywów netto w papiery wartościowe emitowane przez spółki prywatne.
  • W przypadku Templeton China Fund zmieniają się możliwości inwestowania w akcje chińskie typu A i B. Fundusz będzie mógł inwestować:

- do 100% aktywów netto w chińskie akcje typu A,

- do 20% aktywów netto w chińskie akcje typu B.

Jeśli nie odpowiada Państwu zmieniona polityka inwestycyjna któregoś z funduszy, w każdej chwili mogą Państwo przenieść środki do innego UFK, dostępnego w ramach podpisanej umowy.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-18.00 pod numerami: 801 300 900 lub +48 22 592 10 00. Można się z nami skontaktować także mailowo pod adresem: kontakt@aegon.pl.