Nowe fundusze w ofercie walutowych programów inwestycyjnych

Z dniem 1 marca br. w ofercie produktów walutowych są dostępne nowe fundusze.

Są to: UFK – Societe Generale Agileo P2 (EUR) w PIN Aegon Euro oraz UFK – Societe Generale Agileo P2 (USD) w PIN Aegon Dolar zarządzane przez SGAM Alternative Investments S.A.