Rozszerzenie oferty funduszy walutowych

Od 3 lipca br. Aegon TU na Życie S.A. rozszerza listę funduszy walutowych dostępnych w produktach Towarzystwa.

W PIN Aegon Dolar/ PIN DOLAR Lokata będą dostępne 4 nowe: UFK – Templeton Global Fund (USD), UFK – Templeton Asian Growth Fund (USD), UFK – Templeton Latin America Fund (USD), UFK – Franklin U.S. Equity Fund (USD). Natomiast w PIN Aegon Euro/ PIN EURO Lokata dodany zostanie jeden nowy: UFK – Credit Suisse Equity Fund (Lux) Eastern Europe (EUR). Wszystkie ww. są funduszami akcyjnymi.