Stopa Funduszu Gwarantowanego Aegon w III kwartale 2006

Zarząd Towarzystwa uchwalił Kwartalną Stopę Przyrostu Wartości Jednostki Uczestnictwa Funduszu Gwarantowanego Aegon w III kwartale 2006 roku na poziomie 2,1% w stosunku rocznym.