Stopa Funduszu Gwarantowanego Aegon w IV kwartale 2006

Zarząd Towarzystwa uchwalił Kwartalną Stopę Przyrostu Wartości Jednostki Uczestnictwa Funduszu Gwarantowanego Aegon w IV kwartale 2006 roku na poziomie 2% w stosunku rocznym.