Stopy Funduszu Gwarantowanego Aegon w 2007

Zarząd Towarzystwa uchwalił Minimalną Roczną Stopę Przyrostu Wartości Jednostki Uczestnictwa Funduszu Gwarantowanego Aegon w 2007 roku na poziomie 1,75% w stosunku rocznym.

Ustalono również Kwartalną Stopę Przyrostu Wartości Jednostki Uczestnictwa w I kwartale 2007 roku na poziomie 2,2% w stosunku rocznym.