Wycofanie funduszy DWS Euroobligacji i DWS Top 50 Europa

Zarząd Aegon TU na Życie S.A. podjął uchwałę w sprawie wycofania z oferty Portfela Inwestycyjnego z dniem 29 września 2006 r. ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych: DWS Euroobligacji oraz DWS Top 50 Europa.

W związku z powyższym od 2 czerwca 2006 r. nie będą realizowane zlecenia transferów do powyższych funduszy oraz zmiany alokacji składki uwzględniające te fundusze (blokada zleceń dotyczy klientów, którzy zawarli Umowę Ubezpieczenia na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym – Portfel Inwestycyjny, o oznaczeniu IFI-GTC-0306).