Zawarcie umowy o sprzedaży akcji PTE Ergo Hestia S.A.

Aegon Woningen Nova B.V. zawarł umowę ze STU Ergo Hestia SA na zakup 100% akcji Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Ergo Hestia S.A.

Aegon Woningen Nova B.V. zawarł umowę z STU Ergo Hestia S.A. na zakup 100% akcji PTE Ergo Hestia S.A. Realizacja umowy wymaga zgody Komisji Nadzoru Finansowego oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zamknięcie transakcji jest spodziewane na początku 2007 roku.