Zmiana nazw funduszy

Zarząd Aegon TU na Życie S.A. podjął decyzję o zmianie nazwy dwóch ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych.

ING Stabilnego Wzrostu Emerytura Plus będzie nazywał się ING Stabilnego Wzrostu, a BPH Top Europa – BPH Akcji Europy Wschodzącej. Powyższe modyfikacje wynikają ze zmiany nazw funduszy inwestycyjnych, w których ww. fundusze lokują 100% swoich aktywów.