Aegon podwaja swoje aktywa

Analizy Online opublikowały raport o UFK Aegon TU na Życie S.A.

Wynika z niego, że aktywa ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, oferowanych przez nasze Towarzystwo wzrosły w stosunku do 2005 roku o 100% i na koniec 2006 r. wyniosły 3,8 mld zł. Największą popularnością cieszyły się rodzime fundusze akcyjne, w których Klienci Aegon ulokowali 1/3 swych aktywów. Ponadto pięciokrotnie wzrosły aktywa ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych powiązanych z funduszami zagranicznymi.