Dobre wyniki inwestycyjne Aegon OFE

Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny osiąga coraz lepsze rezultaty inwestycyjne. W sierpniu 2007 r. osiągnął drugą najwyższą stopę zwrotu spośród wszystkich OFE.

Coraz lepsze wyniki inwestycyjne Aegon OFE są obserwowane od kilku miesięcy. O ile stopa zwrotu wypracowana przez ostatnich 12 miesięcy, wynosząca 16,598%, dała  naszemu Funduszowi ósme miejsce wśród wszystkich OFE, to liczona dla pierwszych dwóch miesięcy trzeciego kwartału 2007 r. była już drugim wynikiem na rynku. Podobny rezultat Aegon OFE osiągnął w sierpniu, a od absolutnego zwycięstwa dzieliło go już bardzo niewiele, bo tylko jedna setna punktu procentowego.

Stopy zwrotu wg stanu na 31 sierpnia 2007 r.

OFE

(alfabetycznie)


miesięczna
2 miesięczna


miesięczna


miesięczna
od poczatku 2007 r. 12 miesięczna
Aegon OFE -1,118% -2,514% -1,565% 6,629% 8,592% 16,598%
AIG OFE -1,397% -2,619% -1,468% 7,332% 9,423% 17,758%
Allianz
Polska OFE
-1,107% -2,509% -1,723% 7,369% 9,429% 17,228%
AXA OFE -1,328% -2,956% -1,945% 6,248% 8,577% 17,283%
Bankowy OFE -1,705% -3,488% -2,810% 4,612% 6,341% 14,956%
CU OFE BPH CU WBK -1,461% -2,618% -1,494% 6,733% 9,101% 17,070%
Generali OFE -1,503% -2,770% -2,027% 5,472% 7,197% 16,011%
ING NN
Polska OFE
-1,532% -2,865% -2,001% 5,832% 7,529% 15,803%
Nordea OFE -1,780% -3,403% -2,305% 5,904% 7,937% 15,391%
OFE DOM -1,856% -3,298% -2,213% 5,524% 7,166% 15,304%
OFE Pocztylion -1,588% -3,267% -2,452% 5,170% 7,157% 15,169%
OFE Polsat -2,522% -3,863% -2,174% 7,283% 9,537% 21,128%
OFE PZU
Złota Jesień
-1,289% -3,162% -2,186% 6,831% 8,666% 17,678%
OFE Skarbiec Emerytura -1,356% -2,676% -1,788% 6,448% 8,203% 16,192%
Pekao OFE -2,944% -4,694% -3,579% 7,233% 10,489% 19,949%
Pozycja Aegon
w zestawieniu
2 2 3 7 7 8