Fundusze Noble w ofercie Aegon

Z dniem 1 sierpnia 2007 r. standardowa oferta funduszy została poszerzona o dwa ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe w złotówkach: Noble Fund Akcji i Noble Fund Mieszany.

Fundusze te są dostępne w programach: Multi PIN Aegon, Multi PIN Aegon Lokata i PIN Aegon Rentier. Klienci mogą już dokonywać inwestycji w nowe fundusze za pośrednictwem aplikacji Twój Rachunek.