Gazeta Wyborcza – sprostowanie

6 grudnia 2007 r. W u0022Gazecie Wybroczeju0022 w dodatku u0022Gospodarkau0022 ukazał się artykuł u0022Topnieją nasze oszczędnosci w OFEu0022 w którym przytoczono nieprawdziwe informacje o Aegon OFE.

Przedstawiamy tekst sprosowania, jaki został wysłany do redakcji „Gazety Wyborczej”.

Sprostowanie

W artykule „Topnieją nasze oszczędności w OFE” zamieszczonym 6 grudnia 2007 r. w dodatku „Gospodarka” Gazety Wyborczej zostały podane całkowicie nieprawdziwe informacje odnoszące się do wyników inwestycyjnych otwartych funduszy emerytalnych. Z danych upublicznionych przez Komisję Nadzoru Finansowego na stronie internetowej www.knf.gov.pl wynika jednoznacznie, że:

Średnia ważona stopa zwrotu OFE w listopadzie 2007 r. wynosi -3,926%.
Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny wypracował w listopadzie 2007 r. stopę zwrotu w wysokości – 3,819%, a więc uzyskał wynik lepszy niż przeciętna stopa zwrotu w tym okresie, co niewątpliwie oznacza, że nie miał najgorszego wyniku na rynku,

Commercial Union OFE BPH CU WBK wypracował w listopadzie 2007 r. stopę zwrotu w wysokości – 3,929%, a więc minimalnie gorszą od średniej dla OFE w tym okresie, co niewątpliwie oznacza, że nie mógł zająć pod względem rentowności w listopadzie pierwszego miejsca (zajął miejsce dziewiąte),
Stopa zwrotu ING Nationale-Nederlanden Polska OFE w listopadzie wyniosła -4,325%, a OFE PZU ”Złota Jesień” -3,697%, nie niecałe – 3%, jak twierdzi autor artykułu.

W poniższej tabeli znajdują się wartości jednostek rozrachunkowych otwartych funduszy emerytalnych na koniec października i listopada, zaczerpnięte ze strony Komisji Nadzoru Finansowego wraz z obliczonymi stopami zwrotu.

OFE WJR
2007-11-30
WJR
2007-10-31
stopa zwrotu
w listopadzie 2007
Aegon OFE 27,70 zł 28,80 zł -3,819%
AIG OFE 26,94 zł 27,96 zł -3,648%
Allianz Polska OFE 26,23 zł 27,26 zł -3,778%
AXA OFE 27,69 zł 28,73 zł -3,620%
Bankowy OFE 27,03 zł 28,19 zł -4,115%
Commercial Union OFE BPH CU WBK 28,61 zł 29,78 zł -3,929%
OFE DOM 28,84 zł 30,23 zł -4,598%
Generali OFE 29,11 zł 30,20 zł -3,609%
ING Nat.-Ned. Polska OFE 30,30 zł 31,64 zł -4,235%
Nordea OFE 28,62 zł 29,81 zł -3,992%
Pekao OFE 27,19 zł 28,46 zł -4,462%
OFE Pocztylion 26,10 zł 27,09 zł -3,654%
OFE Polsat 31,05 zł 32,78 zł -5,278%
OFE PZU Złota Jesień 28,65 zł 29,75 zł -3,697%
OFE Skarbiec-Emerytura 26,61 zł 27,47 zł -3,131%
Średnia ważona 28,63 zł 29,80 zł -3,926%

 

Z poważaniem,

Hubert Kostrzyński
Kierownik Działu Marketingu
Aegon PTE S.A.

 

/td