Nowy Prezes i Członek Zarządu PTE Ergo Hestia S.A.

KNF na posiedzeniu 13 czerwca 2007 r. wyraziła zgodę na objęcie przez Pana Jarosława Kubiaka funkcji Prezesa, a Pana Janusza Muellera funkcji Członka Zarządu PTE Ergo Hestia S.A.

Komisja Nadzoru Finansowego na posiedzeniu 13 czerwca 2007 r. wyraziła jednogłośnie zgodę na objęcie przez Pana Jarosława Kubiaka funkcji Prezesa Zarządu, a Pana Janusza Muellera funkcji Członka Zarządu Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Ergo Hestia S.A.

PTE Ergo Hestia S.A. jest obecnie w trakcie procesu zmiany nazwy. Po jego zakończeniu i uzyskaniu odpowiednich zgód, będzie funkcjonować pod firmą Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., a zarządzane przez nie OFE – Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny.