PIN Aegon Struktura 2012 – końcowe parametry produktu

Informujemy, że Okres Gwarancji dla produktu PIN Aegon Struktura 2012 rozpoczyna się od dnia 19 października 2007 i zakończy się 5 października 2012.

Premia została ustalona na poziomie 70% nadwyżki stopy zwrotu z portfela złożonego z akcji 12 czołowych międzynarodowych spółek giełdowych nad stopą zwrotu indeksu Dow Jones EuroStoxx 50 Return grupującego 50 największych spółek notowanych na giełdach europejskich.