Połączenie PTE Ergo Hestia S.A. i PTE Skarbiec Emerytura S.A.

Podpisanie umowy o połączeniu PTE Ergo Hestia S.A. i PTE Skarbiec Emerytura S.A.

29 czerwca 2007 r. została zawarta umowa pomiędzy Aegon Woningen Nova B.V. i BRE Bankiem S.A. dotycząca połączenia PTE Ergo Hestia S.A. i PTE Skarbiec Emerytura S.A.