Powołanie Członków Rady Nadzorczej PTE Ergo Hestia S.A.

27 kwietnia 2007 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, powołało na funkcję Członków Rady Nadzorczej Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Ergo Hestia S.A. cztery osoby.

Powszechne Towarzystwo Emerytalne Ergo Hestia S.A. informuje, że 27 kwietnia 2007 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, powołało na funkcję Członków Rady Nadzorczej Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Ergo Hestia S.A.:

  • Pana Michała Biedzkiego
  • Pana Petera Csaba Heim
  • Pana Marka Zubera
  • Pana Bartosza Chytłę.

Pan Michał Biedzki, Pan Peter Csaba Heim, Pan Marek Zuber oraz Pan Bartosz Chytła obejmą funkcję w Radzie Nadzorczej Towarzystwa po udzieleniu przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na powołanie ich do składu Rady Nadzorczej.