Powołanie nowego Członka Zarządu

Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. informuje, że 10 października 2007 r. Rada Nadzorcza Aegon PTE S.A. powołała na stanowisko Członka Zarządu Pana Roberta Woźnego.

Obejmie on swoją funkcję po udzieleniu zezwolenia przez Komisję Nadzoru Finansowego.