Rezygnacja Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej PTE Ergo Hestia S.A.

W związku z finalizacją transakcji sprzedaży 100% akcji Towarzystwa na rzecz Aegon Woningen Nova B.V., z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Towarzystwa zrezygnowali: Pan Piotr Śliwicki oraz Pan Grzegorz Szatkowski.

Powszechne Towarzystwo Emerytalne Ergo Hestia S.A. informuje, że w związku z finalizacją transakcji sprzedaży 100% akcji Towarzystwa na rzecz Aegon Woningen Nova B.V., z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Towarzystwa zrezygnowali:

  • Pan Piotr Śliwicki (Przewodniczacy RN) oraz
  • Pan Grzegorz Szatkowski (Wiceprzewodniczący RN)

o czym Towarzystwo zostało powiadomione 19 kwietnia 2007 r.

Pan Piotr Śliwicki oraz Pan Grzegorz Szatkowski pełnić będą swoje funkcje w Radzie Nadzorczej Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Ergo Hestia S.A. do dnia udzielenia przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na powołanie nowych Członków Rady Nadzorczej, nie dłużej jednak, niż do 30 czerwca 2007 r.