Rozszerzenie oferty funduszy w PUE

Aegon TU na Życie S.A. rozszerzył listę funduszy dostępnych w ramach programu Pracownicze Ubezpieczenie Emerytalne z 10 do 27.

Aktualnie w ww. programie są dostępne następujące ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe:

 •     Gwarantowany Aegon
 •     Arka BZ WBK Ochrony Kapitału
 •     Arka BZ WBK Obligacji
 •     Legg Mason Obligacji
 •     Pioneer Obligacji Plus
 •     UniKorona Obligacje
 •     Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu
 •     ING  Stabilnego Wzrostu
 •     PKO/Credit Suisse Stabilnego Wzrostu
 •     Arka BZ WBK Zrównoważony
 •     DWS Zrównoważony
 •     Legg Mason Zrównoważony Środkowoeuropejski
 •     ING Zrównoważony
 •     Pioneer Zrównoważony
 •     PKO/Credit Suisse Zrównoważony
 •     UniKorona Zrównoważony
 •     Arka BZ WBK Akcji
 •     Legg Mason Akcji
 •     DWS Akcji
 •     ING Akcji
 •     Pioneer Akcji Polskich
 •     PKO/Credit Suisse Akcji
 •     UniKorona Akcje
 •     BPH Akcji Europy Wschodzącej
 •     Pioneer Akcji Amerykańskich
 •     UniGlobal
 •     Portfel Aktywnej Alokacji.

Wierzymy, że poszerzenie oferty funduszy przyczyni się do wzrostu zadowolenia z inwestycji za pośrednictwem Aegon.