Speedcollect – nowa usługa dla Klientów Aegon

Od maja 2007 r. w trosce o podwyższenie jakości oferowanych usług, Aegon TU na Życie S.A. postanowiło udostępnić nową usługę, umożliwiającą automatyczne rozpoznawanie wpłat (tzw. speedcollect).

Oferowana usługa jest narzędziem usprawniającym przetwarzanie informacji o składkach i polega na identyfikowaniu płatności na podstawie indywidualnego numeru rachunku bankowego, który jednoznacznie określa zleceniodawcę wpłat.

Każdemu Klientowi Aegon* zostanie przyznany indywidulany numer rachunku bankowego. Wskazywanie powyższego numeru rachunku bankowego podczas dokonywania zapłaty składek umożliwia bezbłędne przypisanie wpłaty do polisy, niezależnie od sposobu realizacji płatności (za pośrednictwem poczty, banku, zapłaty w formie elektronicznej). Zaproponowane rozwiązanie zapewni sprawny przebieg procesu księgowania składek i pozwoli wyeliminować problemy związane z identyfikacją zleceniodawców wpłat.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że dotychczasowe numery rachunków bankowych będą funkcjonować do 31 grudnia 2008 r. Po upływie wskazanego terminu rachunki zostaną zamknięte.

*usługa speedcollect nie obejmuje Klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. i Klientów posiadających produkty walutowe