Sprawozdania z WZA spółek z portfela Funduszu w 2006 r.

Sprawozdanie z działalności przedstawicieli OFE Ergo Hestia na WZA spółek z portfela Funduszu w 2006 r.

Uprzejmie informujemy, że w 2006 roku przedstawiciele Otwartego Funduszu Emerytalnego Ergo Hestia nie brali udziału w żadnym Walnym Zgromadzeniu spółek z portfela Funduszu.