Stopa Funduszu Gwarantowanego Aegon w III kwartale 2007

Zarząd Towarzystwa uchwalił Kwartalną Stopę Przyrostu Wartości Jednostki Uczestnictwa Funduszu Gwarantowanego Aegon w III kwartale 2007 roku na poziomie 2,20% w stosunku rocznym.