Stopa zwrotu OFE Ergo Hestia

Stopa zwrotu Otwartego Funduszu Emerytalnego Ergo Hestia w okresie od 31 marca 2004 r. do 30 marca 2007 r. wyniosła 50,521%.

Stopa zwrotu Otwartego Funduszu Emerytalnego Ergo Hestia w okresie od 31 marca 2004 r. do 30 marca 2007 r. wyniosła 50,521%.