Stopy Funduszu Gwarantowanego Aegon w 2008 r.

Zarząd Towarzystwa uchwalił Minimalną Roczną Stopę Przyrostu Wartości Jednostki Uczestnictwa Funduszu Gwarantowanego Aegon w 2008 roku na poziomie 2,00% w stosunku rocznym.

Ustanowił również Kwartalną Stopę Przyrostu Wartości Jednostki Uczestnictwa w I kwartale 2008 roku na poziomie 2,60% w stosunku rocznym.