Wybór audytora Aegon PTE S.A. i Aegon OFE

Ernst u0026 Young Audit audytorem Aegon PTE S.A. i Aegon OFE.

Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. informuje, iż 10 października 2007 roku Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru firmy Ernst & Young Audit spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na biegłego rewidenta, którego zadaniem będzie przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Aegon Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. oraz Aegon Otwartego Funduszu Emerytalnego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 roku.