Wycofanie funduszy z oferty produktów walutowych Aegon

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2008 r. nastąpi wycofanie z oferty inwestycyjnej produktów EURO/DOLAR czterech ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych.

W produktach  PIN Aegon Dolar i PIN Dolar Lokata zostaną wycofane fundusze:

  • UFK – Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (USD),
  • UFK – Franklin U.S. Equity Fund (USD).

Natomiast w produktach  PIN Aegon Euro i PIN Euro Lokata będą wycofane fundusze:

  • UFK – Credit Suisse MultiFund (Lux) Balanced Global (EUR),
  • UFK – Credit Suisse MultiFund (Lux) Constellation Global (EUR).

Od 1 października 2007 r. do likwidowanych funduszy nie będzie można dokonywać alokacji składki oraz transferów. Wycofanie funduszy z oferty powoduje również konieczność zmiany sposobu alokowania składki, jeśli alokacja uwzględniała powyższe fundusze.

Transfer oraz zmiana alokacji zostaną wykonane bezpłatnie i nie zostaną zaliczone do limitu bezpłatnych transferów i zmian alokacji, określonego w załączniku do umowy ubezpieczenia.

W razie braku dyspozycji transferu lub zmiany alokacji do dnia 31 grudnia 2007 r., Aegon w produktach PIN Aegon Dolar i PIN Dolar Lokata dokona transferu środków oraz alokacji odpowiedniej części wpłacanej składki do funduszu UFK- Credit Suisse Money Market Fund (Lux)(USD), funduszu o niskim poziomie ryzyka inwestycyjnego.  Natomiast w produktach PIN Aegon Euro i PIN Euro Lokata funduszem, do którego zostaną przetransferowane środki z wycofanych funduszy oraz dokonana zostanie alokacja odpowiedniej części składki będzie UFK- Credit Suisse Money Market Fund (Lux)(EUR), fundusz również o niskim poziomie ryzyka inwestycyjnego.

Stosowne formularze zmiany alokacji/ transferu załączamy poniżej. Są one również dostępne w sekcji Pytania i odpowiedzi/ Formularze.