Wyniki zakładów ubezpieczeń na życie w I kwartale 2007

Miesięcznik Ubezpieczeniowy opublikował wyniki zakładów ubezpieczeń na życie w I kwartale 2007 r. Aegon TU na Życie S.A. zajmuje 3 miejsce w przypisie składki.

Ponadto firma uplasowała się na 2 pozycji ze zmianą 317,02 mln zł wśród tych towarzystw, które miały największy wzrost przypisu składki brutto.