Zarejestrowanie nazwy Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.

6 lipca 2007 r. Powszechne Towarzystwo Emerytalne Ergo Hestia Spółka Akcyjna zmieniło nazwę na Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne Społka Akcyjna.

Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna (uprzednio działające pod firmą: Powszechne Towarzystwo Emerytalne Ergo Hestia Spółka Akcyjna) informuje, że Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, postanowieniem z 6 lipca 2007 roku dokonał zmiany wpisu w rejestrze przedsiębiorców firmy, pod którą działa Spółka – Dział 1 rubryka 1.3 – na Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna.
O czym Towarzystwo zostało powiadomione 11 lipca 2007 r.
Zmiana nazwy Otwartego Funduszu Emerytalnego Ergo Hestia na Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny dokona się w najbliższym czasie.