Zgoda KNF na zakup akcji PTE Ergo Hestia S.A.

15 marca 2007 r. Komisja Nadzoru Finansowego wydała zgodę na zakup przez Aegon Woningen Nova B.V. akcji PTE Ergo Hestia S.A.

Zgoda KNF na zakup akcji PTE Ergo Hestia S.A. przez Aegon Woningen Nova B.V.

15 marca 2007 r. Komisja Nadzoru Finansowego wydała zgodę na zakup przez Aegon Woningen Nova B.V. akcji PTE Ergo Hestia S.A. Uzyskana zgoda umożliwia zamknięcie transakcji rozpoczętej umową z 14 listopada ubiegłego roku.

Michał Biedzki, Szef Grupy Aegon w Polsce, powiedział: „Wyrażona dziś przez KNF zgoda pozwala konsekwentnie realizować zamierzenia Grupy Aegon w Polsce. Nasza strategia w okresie najbliższych 2 lat będzie skoncentrowana na dwóch celach. Pierwszym z nich jest wypracowanie dobrych wyników inwestycyjnych Funduszu. Możliwość wykorzystania wieloletniego doświadczenia Aegon na rynkach europejskich oraz dojrzałym rynku amerykańskim, stanowi dla Polski ogromne wsparcie i zwiększa szanse na szybki sukces. Jednocześnie wysiłki skupimy na wprowadzeniu produktu emerytalnego do sieci dystrybucji Aegon TU na Życie S.A.”