Zgoda Prezesa UOKIK na połączenie Aegon PTE S.A. i PTE Skarbiec – Emerytura S.A.

Prezes UOKIK wyraził zgodę na połączenie Aegon PTE S.A. i PTE Skarbiec – Emerytura S.A.

Informujemy, że Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, decyzją z 27 września 2007 r., wyraził zgodę na połączenie Aegon Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. z Powszechnym Towarzystwem Emerytalnym Skarbiec-Emerytura S.A. Zgoda ta była jednym z warunków zrealizowania umowy połączenia obu Towarzystw, zawartej w czerwcu 2007 r. pomiędzy ich akcjonariuszami: Aegon Woningen Nova B.V. i BRE Bankiem S.A.