Zmiana adresu Towarzystwa

Zmienił się adres spółki. Aktualny adres to: ul. Wołoska 5 (Taurus), 02-675 Warszawa. Pozostałe dane pozostają bez zmian.