Zmiana Statutu OFE Ergo Hestia

Powszechne Towarzystwo Emerytalne Ergo Hestia S.A. uprzejmie informuje, że 26 stycznia 2007 roku weszła w życie zmiana paragrafu 2 ustęp 1 Statutu Otwartego Funduszu Emerytalnego Ergo Hestia.

Powszechne Towarzystwo Emerytalne Ergo Hestia S.A. uprzejmie informuje, że 26 stycznia 2007 roku weszła w życie zmiana paragrafu 2 ustęp 1 Statutu Otwartego Funduszu Emerytalnego Ergo Hestia, który otrzymał brzmienie:
„1. Funduszem zarządza Powszechne Towarzystwo Emerytalne Ergo Hestia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Postępu 18A, 02-676 Warszawa, zwane dalej „Towarzystwem”.”