Zmiana w Radzie Nadzorczej PTE Ergo Hestia S.A.

W związku z finalizacją transakcji sprzedaży 100% akcji Towarzystwa na rzecz Aegon Woningen Nova B.V., z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Towarzystwa zrezygnowała Pani Małgorzata Makulska.

Powszechne Towarzystwo Emerytalne Ergo Hestia S.A. informuje, że w związku z finalizacją transakcji sprzedaży 100% akcji Towarzystwa na rzecz Aegon Woningen Nova B.V., z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Towarzystwa zrezygnowała Pani Małgorzata Makulska, o czym Towarzystwo zostało powiadomione 23 kwietnia 2007 r.

Pani Małgorzata Makulska pełnić będzie swoje funkcje w Radzie Nadzorczej Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Ergo Hestia S.A. do dnia udzielenia przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na powołanie nowych Członków Rady Nadzorczej, nie dłużej jednak, niż do 30 czerwca 2007 r.