Zmiany w Radzie Nadzorczej PTE Ergo Hestia S.A.

W związku z finalizacją transakcji sprzedaży 100% akcji Towarzystwa na rzecz Aegon Woningen Nova B.V., z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Towarzystwa zrezygnował Pan Tadeusz Wnuk.

Powszechne Towarzystwo Emerytalne Ergo Hestia S.A. informuje, że w związku z finalizacją transakcji sprzedaży 100% akcji Towarzystwa na rzecz Aegon Woningen Nova B.V., z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Towarzystwa zrezygnował Pan Tadeusz Wnuk, o czym Towarzystwo zostało powiadomione 24 kwietnia 2007 r.

Pan Tadeusz Wnuk pełnić będzie swoje funkcje w Radzie Nadzorczej Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Ergo Hestia S.A. do dnia udzielenia przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na powołanie nowych Członków Rady Nadzorczej, nie dłużej jednak, niż do 30 czerwca 2007 r.