Zmiany w Zarządzie PTE Ergo Hestia S.A.

13 kwietnia 2007 r. rezygnację z pełnionych w PTE Ergo Hestia S.A. funkcji złożyli: Pan Henryk Chmielak – Prezes Zarządu i Pani Mariola Zdziarska – Wiceprezes Zarządu.

Tego samego dnia Rada Nadzorcza Spółki powołała na stanowisko Prezesa Zarządu Pana Jarosława Kubiaka oraz, na stanowisko Członka Zarządu, Pana Janusza Muellera.

Powszechne Towarzystwo Emerytalne Ergo Hestia S.A. informuje, że w związku z finalizacją transakcji sprzedaży 100% akcji Towarzystwa na rzecz Aegon Woningen Nova B.V.,13 kwietnia 2007 r. rezygnację z pełnionych w PTE Ergo Hestia S.A. funkcji złożyli: Pan Henryk Chmielak – Prezes Zarządu i Pani Mariola Zdziarska – Wiceprezes Zarządu.

Obie rezygnacje zostały przez Radę Nadzorczą przyjęte z tym, że Pan Henryk Chmielak będzie pełnił funkcję Prezesa Zarządu do dnia udzielenia przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na powołanie nowego Prezesa Zarządu, nie dłużej jednak, niż do 31 sierpnia 2007 r. Po tym terminie będzie nadal współpracował z Grupą Aegon jako doradca Rady Nadzorczej Towarzystwa.

Równocześnie, 13 kwietnia 2007 r. Rada Nadzorcza PTE Ergo Hestia S.A. powołała na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Pana Jarosława Kubiaka oraz, na stanowisko Członka Zarządu, Pana Janusza Muellera, którzy obejmą swoje funkcje po udzieleniu zezwolenia przez Komisję Nadzoru Finansowego.