Aegon Depozyt – nowy produkt w ofercie Aegon

12 maja br. rozpoczyna się sprzedaż nowego produktu – Aegon Depozyt. Jest on odpowiedzią na oczekiwania klientów i sieci sprzedaży dotyczące bezpieczeństwa inwestycji i ochrony kapitału.

Aegon Depozyt to ubezpieczenie na życie i dożycie, będące umową dodatkową do Multi PIN Aegon Lokata 2008. W ostatnim dniu trwania umowy do Składki Depozytowej doliczana jest Premia o określonej umową ubezpieczenia wartości procentowej. Tak więc niezależnie od sytuacji rynkowej gwarantujemy określony zysk. Okres trwania umowy dodatkowej to 12 miesięcy. Produkt oferowany będzie w dwutygodniowych okresach subskrypcji. Zabezpieczeniem zobowiązań Aegon TU na Życie S.A. wynikających z umów ubezpieczenia zawartych w ramach Aegon Depozyt są bezpieczne instrumenty finansowe, w szczególności terminowe lokaty bankowe lub papiery dłużne, takie jak obligacje skarbowe, bony skarbowe i nieskarbowe papiery dłużne. Wskaźnik Premiowy dla umów, z tytułu których składka zostanie zapłacona w okresie pierwszej subskrypcji, wynosi 6,3% Składki Depozytowej. Premia jest wolna od podatku od zysków kapitałowych.