Aegon Depozyt – wartość Wskaźnika Premiowego

Wartość Wskaźnika Premiowego dla umów ubezpieczenia Aegon Depozyt zawartych w kolejnym okresie subskrypcji tj. od 2008-09-01 do 2008-09-12 wynosi 6,10%.