Wartość Wskaźnika Premiowego Aegon Depozyt

Wartość Wskaźnika Premiowego dla umów ubezpieczenia Aegon Depozyt zawartych w kolejnym okresie subskrypcji tj. od 2008-07-21 do 2008-08-01 wynosi 6,30%.