Aegon Depozyt – wartość Wskaźnika Premiowego

Wartość Wskaźnika Premiowego dla umów ubezpieczenia Aegon Depozyt zawartych w kolejnym okresie subskrypcji tj. od 2008-12-08 do 2008-12-19 wynosi 5,70%.