Aegon EKOSTRUKTURA – końcowe parametry produktu

Aegon TU na Życie S.A. podało końcowe parametry produktu Aegon EKOSTRUKTURY.

Okres Gwarancji dla tego produktu rozpoczyna się od dnia 16 kwietnia 2008 i zakończy się 15 kwietnia 2013. Stopa Zwrotu z Akcji Spółki (Ogólne Warunki Ubezpieczenia § 2 pkt 13) lit. a)) to 11,10%.