Aegon Struktura Multisektorowa II – końcowe parametry produktu

Informujemy, że Okres Gwarancji dla produktu Aegon Struktura Multisektorowa II rozpoczął się dnia 16 października 2008 i zakończy się 16 października 2013.

Wskaźnik partycypacji został ustalony na poziomie 80%.